Přihlášená muzea a tématické akce

Městské muzeum v Čelákovicích
Čelákovice, Na Hrádku 464
+420 326 991 556, +420 326 991 192
Miloslava Marešová
+420 326 991 556
cmm@volny.cz
1. čelákovická muzejní noc
Akce zaměřená předně na historické období s ukázkami středověkých a rané novověkých řemesel, vojenské zbroje, šermu, tance, divadelních a hudebních vystoupení a několik vstupů z dávné a nedávné historie města a okolí, s prohlídkou muzejních pracovišť a v sousedství se nacházejícího chrámu Nanebevzetí P. Marie včetně varhanní hudby
Datum konání:5.6.2009
ZUŠ Čelákovice, Výtvarná dílna Labyrint Čelákovice, Firma Tichý a spol. Čelákovice, Obecní úřad Skorkov, Farnost Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Jaroslav Špaček
cmm@volny.cz
+420 326 991 556
www.muzeum-celakovice.com
nahoru