Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Vyškovska
Vyškov, nám. Čs. armády 2, 682 01
+420 517 348 040
mv@muzeum.vyskov.cz

http://muzeum.vyskov.cz

Mgr. Renata Kotulánová
+420 517 348 040
+420 723 968 278
rk@muzeum.vyskov.cz
Muzejní noc
Hudební, pěvecká a taneční vystoupení, historický šerm, hry a soutěže pro děti, muzejní kvíz.
Datum konání:22.5.2009
Dům dětí a mládeže
Muzeum Vyškovska
PhDr. František Korvas
korvas@muzeum.vyskov.cz
+420 517 348 040
http://muzeum.vyskov.cz
nahoru