Přihlášená muzea a tématické akce

Slovanské hradiště v Mikulčicích
Mikulčice - Valy, 696 19
+420 518 357 293
f.synek@masaryk.info

http://www.mikulcice-valy.info

PhDr. František Synek
+420 518 357 293
+420 604 384 410
f.synek@masaryk.info
Muzejní noc
Podvečerní a noční prohlídky expozic památníku a prostředí akropole. Noční koncert pěveckého sboru. Odborná přednáška. Velkomoravský den (akce pro děti).
Datum konání:22.5.2009
Masarykovo muzeum v Hodoníně
www.mikulcice-valy.info
nahoru