Přihlášená muzea a tématické akce

České farmaceutické muzeum
Kuks, Hospital č. 81, 544 43
+420 495 067 580
valaskova@faf.cuni.cz

http://www.ceska-apatyka.cz

Mgr. Ladislava Valášková, PhD.
+420 495 067 580
+420 604 332 049
valaskova@faf.cuni.cz
Muzejní noc v Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu
Rožšířená prohlídka expozičních prostor Českého farmaceutického muzea + doprovodný program
Datum konání:29.5.2009
Muzeum východních Čech, Galerie moderního umění, Galerie Vladimíra Preclíka, Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky, Zahrádkářské muzeum, Informační centrum Obnovitelné zdroje a vodní elektrárna Hučák
Muzeum východních Čech
PhDr. Zdeněk Zahradník
za naše muzeum: www.ceska-apatyka.cz
nahoru