Přihlášená muzea a tématické akce

Východočeská galerie v Pardubicích
VČG: Pardubice, Zámek č. p. 3, 5300 00 a Dům U Jonáše: Pardubice, Pernštýnské nám. 50, 530 02
Zámek č. p. 3 +420 466 510 003; Dům U Jonáše +420 466 501 897
vcg@vcg.cz

http://www.vcg.cz

Ondřej Bouček
+420 777 559 473
ondrejboucek@vcg.cz
Muzejní noc ve Východočeské galerii v Pardubicích
Návštěvníci si budou moci prohlédnout aktuální výstavy a účastnit se doprovodných programů k výstavám – komentovaných prohlídek a tvůrčích dílen a koncertů.
Datum konání:20.5.2016
Východočeské muzeum v Pardubicích, Krajská knihovna v Pardubicích, Krematorium Pardubice ...
zdarma
Východočeské muzeum v Pardubicích
Marie Kantová
http://www.vcg.cz
nahoru