Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace
Hlučín, Zámecká 4, 748 01
+420 595 041 337
muzeum.hlucinska@seznam.cz

http://www.muzeum.hlucin.cz

Mgr. Metoděj Chrástecký
+420 595 041 337
+420 737 809 850
muzeum.hlucinska@seznam.cz
Noc kostelů a Muzejní noc
Datum konání:10.6.2016
Farnost Hlučín, ZUŠ Hlučín, KC Hlučín, Město Hlučín.
zdarma
Muzeum Hlučínska, Farnost Hlučín
Mgr. Metoděj Chrástecký
muzeum.hlucinska@seznam.cz
+420 737 809 850
http://www.muzeum.hlucin.cz
nahoru