Přihlášená muzea a tématické akce

Svatohorské poutní muzeum, Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora
Příbram II., Svatá Hora 591, 261 01
+420 731 619 800
jechortova@svata-hora.cz

http://www.svata-hora.cz

Martina Jechortová
+420 731 619 800
+420 731 619 800
jechortova@svata-hora.cz
Muzejní noc a Noc kostelů
Otevření celého areálu včetně muzea od 19.00 do 23.30 hodin.
Datum konání:10.6.2016
zdarma
http://www.svata-hora.cz
nahoru