Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Brno, Špilberk 210/1, 662 24
+420 542 123 611
muzeum.brno@spilberk.cz

http://www.spilberk.cz/

Michael Kalábek
+420 542 123 616
+420 702 176 475
kalabek@spilberk.cz
Muzejní noc na hradě Špilberku aneb Brno v roce 1866
Letos uplyne 150 let od pruského vpádu, kdy po vítězné bitvě u Sadové poblíž Hradce Králové Prusové obsadili skoro celou zemi včetně města Brna a směřovali dále na Vídeň a Prešpurk (dnešní Bratislava). Muzejní noc na Špilberku 21. května 2016 bude připomínkou této události. Hrad se ocitne v roce 1866, nádvoří ožijí dobovým jarmarkem se stylovým programem, hudbou, módní přehlídkou a potulnými komedianty, prostranství se zaplní lidmi v dobových kostýmech i vojáky rakouské a pruské armády. Na hradbách se utáboří také pruský trén s polní pekárnou a kantýnou, vozy i koňmi. Na děti čekají soutěže a stánky s cukrovinkami, na dospělé zase dobové hospůdky a občerstvení. O pořádek a bezpečnost se postarají členové Městského střeleckého sboru a pruské královské stráže. Součástí Muzejní noci bude i malá výstavka připomínající tuto historickou událost a její 150. výročí. Kromě toho bude možné si o Muzejní noci prohlédnout i Měnínskou bránu, kterou Muzeum města Brna taktéž spravuje. Děti tam čeká expozice Muzea hraček.
Datum konání:21.5.2016
Hvězdárna a planetárium Brno
Program 0 Kč, stálé expozice 20 Kč
Moravská galerie v Brně
Kateřina Tlachová
tlaska@volny.cz
+420 603 583 809
http://www.spilberk.cz/
nahoru