Přihlášená muzea a tématické akce

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora
Svatá Hora 591, 261 01 Příbram
+420 731 619 800
jechortova@svata-hora.cz

http://www.svata-hora.cz

Martina Jechortová
+420 318 429 943
+420 731 619 800
jechortova@svata-hora.cz
Muzejní noc 2019
Svatohorské poutní muzeum se zapojí do celostátního Festivalu muzejních nocí. Naše muzeum bude otevřeno za symbolickou cenu 20 Kč.
Datum konání:18.5.2019
20 Kč
http://www.svata-hora.cz
nahoru