Přihlášená muzea a tématické akce

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Žatec, Husova 678, 438 01
+420 608 200 697
rmz@muzeumzatec.cz

http://www.muzeumzatec.cz

PhDr. Radmila Holodňáková
+420 602 724 628
+420 602 724 628
reditel@muzeumzatec.cz
Muzejní noc v Žatci XIII.
Pocta Janovi ze Žatce a jeho dílu Ackermann aus Bőhmen.
Datum konání:17.5.2019
Dobrovolné
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
PhDr. Radmila Holodňáková
reditel@muzeumzatec.cz
+420 602 724 628
http://www.muzeumzatec.cz/
nahoru