Přihlášená muzea a tématické akce

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Litoměřice, Michalská 7, 412 01
+420 416 732 382
info@galerie-ltm.cz

http://www,galerie-ltm.cz

Alžběta Semrádová
+420 724 856 937
alzbeta.semradova@galerie-ltm.cz
Litoměřická muzejní noc
Datum konání:31.5.2019
Oblastní muzeum v Litoměřicích, Knihovna Karla Hynka Máchy, Kinoklub Ostrov, Dílna ručního papíru, Turistické Informační centrum Litoměřice.
Oblastní muzeum v Litoměřicích
MgA. Pavlína Gutová
gutova@muzeumlitomerice.cz
+420 775 475 117
http://www.muzeumlitomerice.cz; http://www.galerie-ltm.cz; http://www.litomerice-info.cz; http://www.knihovnalitomerice.cz
nahoru