Přihlášená muzea a tématické akce

Národní muzeum v přírodě – Muzeum v přírodě Vysočina
Hlinsko, Betlém - Příčná 350, 539 01
+420 469 326 415
muzeumvysocina@nmvp.cz

https://www.betlem-hlinsko.cz/cs

Mgr. Pavel Bulena
+420 469 326 412
pavel.bulena@nmvp.cz
Muzejní noc – Tajemství staré půdy
Činnost muzea v přírodě trochu jinak. Lidová slovesnost a strava, sbírkové předměty s příběhem, poklady z depozitáře, které návštěvníci běžně neuvidí.
Datum konání:17.5.2019
Zdarma.
https://www.betlem-hlinsko.cz/cs
nahoru