Přihlášená muzea a tématické akce

LITHO LITO
Litoměřice, Jezuitská 241/12a, Gotické dvojče, 412 01
+420 606 875 606
kahuda.klokockova@gmail.com

http://litholito.com

http://gotickedvojce.eu

Lenka Kahuda Klokočková
+420 606 875 606
kahuda.klokockova@gmail.com
Litoměřická muzejní noc
Veřejná ukázka grafických technik / tisk grafického listu / 16.00–18.00
Datum konání:22.5.2020
Oblastní muzeum v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění, Knihovna K. H. Máchy, Informační centrum Litoměřice, Dílna ručního papíru, Kinoklub Ostrov, LITHO LITO
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Pavlína Gutová
gutova@muzeumlitomerice.cz
+420 775 475 117
http://www.muzeumlitomerice.cz, http://www.galerie-ltm.cz, https://www.litomerice-info.cz, http://litholito.com, http://gotickedvojce.eu
nahoru