Přihlášená muzea a tématické akce

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora
Příbram II., Svatá Hora 591, 261 01
+420 731 619 800
prohlidka@svata-hora.cz

http://www.svata-hora.cz

Martina Jechortová
+420 731 619 800
prohlidka@svata-hora.cz
Muzejní noc 2020 na Svaté Hoře
Svatohorské poutní muzeum bude otevřeno od 16.00 do 22.30 za symbolickou cenu 20 Kč. Součástí muzea bude i nová výstava "Diplomacie a Suverénní řád maltézských rytířů".
Datum konání:22.5.2020
20 Kč
http://www.svata-hora.cz
nahoru