Přihlášená muzea a tématické akce

LITHO LITO, v G2: Gotickém dvojčeti – Domě umění
Litoměřice, Jezuitská 241/12a, 412 01
+420 606 875 606
kahuda.klokockova@gmail.com

http://litholito.com

Lenka Kahuda Klokočková
+420 606 875 606
kahuda.klokockova@gmail.com
Litoměřická muzejní noc
Rodinné divadelní představení / Nedopečený koláček, Loutky bez hranic (Praha), Hrají: Dora Bouzková, Délka: 45 minut (bez přestávky), Určení: Pro děti 3+ / 16.00—17.00
Datum konání:16.10.2020
Oblastní muzeum v Litoměřicích Severočeská galerie výtvarného umění Knihovna K. H. Máchy Informační centrum Litoměřice Dílna ručního papíru LITHO LITO
dobrovolné
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Pavlína Gutová
gutova@muzeumlitomerice.cz
+420 775 475 117
http://www.muzeumlitomerice.cz; http://litholito.com; http://gotickedvojce.cz
nahoru