Přihlášená muzea a tématické akce

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Hodonín, Zámecké náměstí 27/9, 695 01
+ 420 518 351 834
masarykovomuzeum@masaryk.info

http://www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/

Martina Piškulová, DiS.
+ 420 518 351 834
+ 420 724 384 419
m.piskulova@masaryk.info
Muzejní noc 2021
Pro návštěvníky Masarykova muzea bude od 19.00 zpřístupněna na zámečku stálá expozice T. G. Masaryk a rodný kraj, výstava Ruská revoluce 1917–1920 s pravidelnými komentovanými prohlídkami vedené kurátorem výstavy PhDr. Markem Vařekou, Ph.D., připravena bude stezka se samoobslužnými stanovišti v areálu. Na druhé pobočce sálu Evropa si návštěvníci budou moci prohlédnout výstavu Krásy soustruženého dřeva s ukázkami práce řemeslníků na soustruhu. .
Datum konání:18.6.2021
Masarykovo muzeum v Hodoníně – Sál Evropa
zdarma
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Martina Piškulová, DiS.
m.piskulova@masaryk.info
+ 420 724 384 419
http://www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/
nahoru