Přihlášená muzea a tématické akce

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Hodonín, Zámecké náměstí 27/9, 695 01
+ 420 518 351 834
masarykovomuzeum@masaryk.info

http://www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/

Martina Piškulová, DiS.
+ 420 518 351 834
+ 420 724 384 419
m.piskulova@masaryk.info
Muzejní noc 2021
Muzejní noc roku 2021 se bude jako každoročně tematicky vázat k aktuálně muzeem pořádané výstavě, tentokrát zaměřené na Šlechta a šlechtictví, konkrétně na život šlechty v proměnách 20. a 21. století. Výstava bude zároveň pojata nadregionálně a zaměřena nejen na Evropu, ale i na svět. Muzejní noc začne v podvečer na nádvoří hodonínského zámečku, kde bude až do nočních hodin pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný kulturní program, který bude korespondovat s tématem aktuální výstavy o šlechtictví. V areálu zámečku proběhne následující program: - Historický fotoateliér - Módní přehlídka ošacení, etiketa oblékání - Taneční vystoupení skupiny (tance tehdejší doby) - Dílny pro děti i dospělé (navrhování erbu) V průběhu večera budou mít zájemci možnost si již zmiňovanou výstavu prohlédnout s jejím autorem, a to formou komentovaných prohlídek nebo se zúčastnit prohlídky stávající expozice T. G. Masaryk a rodný kraj. Dle aktuální koronavirové situace může být plán akce a jeho termín pozměněn či zrušen.
Datum konání:21.5.2021
zdarma
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Martina Piškulová, DiS.
m.piskulova@masaryk.info
+ 420 724 384 419
http://www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/
nahoru