Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Hradec Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01
+420 495 512 391
info@muzeumhk.cz

http://www.muzeumhk.cz

Lucie Peterková
+420 727 884 062
l.peterkova@muzeumhk.cz
Královéhradecká muzejní noc 2021
Termín Královéhradecké muzejní noci ani kompletní seznam zapojených institucí ještě není definitivně stanoven. Budeme upřesňovat Termín bude buď 10. nebo 17. září 2021.
Datum konání:17.9.2021
Muzeum východních Čech v Hradci Králové Galerie moderního umění v Hradci Králové Informační centrum Obnovitelné zdroje a malá vodní elektrárna Hučák Muzeum Petrof Muzeum východních Čech v Hradci Králové – Muzeum války 1866
Akce bude bez vstupného.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Mgr. Stanislav Hrbatý
s.hrbaty@muzeumhk.cz
+420 733 534 279
http://www.muzeumhk.cz
nahoru