Přihlášená muzea a tématické akce

Oblastní muzeum v Litoměřicích
Litoměřice, Dlouhá 173, 41201
+420 775 868 539
info@muzeumlitomerice.cz

http://www.muzeumlitomerice.cz

Pavlína Gutová
+420 775 475 117
+420 775 475 117
gutova@muzeumlitomerice.cz
Litoměřická muzejní noc
Program: 17.00–19.00 Jak se muzeum ukládá ke spánku Výtvarná dílna pro děti - Kam zmizely všechny cenné předměty z muzea? Co se s nimi děje, když se muzeum zavře? Jeden sbírkový předmět si budete moci odnést… (začátek vždy v 17.00, 17.30, 18.00 a v 18.30 h) 17.00–19.00 Jak muzeum již neuvidíte – prostřednictví fotografií zavzpomínáme na starou expozici (videoprezentaci lze zhlédnout kdykoliv mezi 17. a 19. h) 19.10–19.20 Jak se bourá muzeum – krátký dokument o zániku staré expozice a přípravě historické budovy k celkové rekonstrukci 19.30–20.30 „Stavebně-historický průzkum domu č. p. 171 – staré radnice“ – beseda s Mgr. Miroslavem Novým a Mgr. Eliškou Novou 20.30–21.30 Beseda s Ing. Davidem Vytvarem o plánovaných stavebních úpravách budovy staré radnice a nárocích, které vyplývají z umístění muzejní expozice v památkově chráněném objektu
Datum konání:18.6.2021
Oblastní muzeum v Litoměřicích, Muzeum křišťálový dotek, Galerie marionet, Knihovna K. H. Máchy, Informační centrum Litoměřice, Dílna Litho Lito, Institut kresby a grafiky z.s., Dílna ručního papíru, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
ne
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace
Dana Veselská
dana.veselska@galerie-ltm.cz
+420 775 903 781
https://galerie-ltm.cz/
nahoru