Přihlášená muzea a tématické akce

Vlastivědné muzeum v Železnici
Železnice, Muzejní 181, 507 13
+420 736 674 712
muzeum@zeleznice.net

https://muzeumzeleznice.webk.cz/

Simona Hrabalová
+420 736 674 712
sim.hrabalova@seznam.cz
Muzejní noc
Noční pobyt v roubené chaloupce, ukázka života našich předků, výroba lněné příze, předení na kolovrátku, tkaní na tkalcovském stavu, tkaní na kolíkovém stavu, soutěž, zpívání lidových písní, vyprávění. Pokud možno v dobovém oblečení. Od 18:00 - 21:00
Datum konání:21.5.2022
Zdarma
Vlastivědné muzeum v Železnici pod správou Města Železnice
Simona Hrabalová
sim.hrabalova@seznam.cz
+420 736 674 712
https://muzeumzeleznice.webk.cz/
nahoru