Přihlášená muzea a tématické akce

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Brno, Kobližná 4, 602 00
+420 542 532 111
kjm@kjm.cz

https://www.kjm.cz/

Jana Šubrová
+420 732 552 581
subrova@kjm.cz
V labyrintu knihovny – Muzejní noc v Knihovně Jiřího Mahena 2022
Hlavním cílem realizace Muzejní noci v Knihovně Jiřího Mahena je nabídnout návštěvníkům této tradiční akce poutavý program na dvou památkově chráněných a historicky cenných objektech, které má naše knihovna ve správě – v barokním Schrattenbachově paláci v centru Brna, jenž je sídlem Ústřední knihovny KJM a Mahenově památníku – zrekonstruované prvorepublikové vile s částečně dochovanými původními interiéry v Masarykově čtvrti, kde žil samotný Jiří Mahen. Jedná se o netradiční způsob zpřístupnění těchto objektů propojující komentovanou prohlídku a doprovodné kulturní programy. Akce se na obou místech KJM uskuteční 21. 5. 2022 ve večerních hodinách.
Datum konání:21.5.2022
Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Mahenův památník
Zdarma
Moravská galerie v Brně
Mgr. Andrea Vojtěchovská
andrea.vojtechovska@moravska-galerie.cz
+420 602 509 278
https://www.kjm.cz/
nahoru