Přihlášená muzea a tématické akce

Africké muzeum Dr. Emila Holuba
Holice, Holubova 768, 534 01
+420 731 658 023
phrubanova@seznam.cz

http://www.holubovomuzeum.cz

Petra Hrubanová
phrubanova@seznam.cz
Muzejní noc 2022
Noc v muzeu proběhne od 18h do 21h. Program zaměřen na děti. Bubnování s lektorkou, africký tanec.
Datum konání:1.6.2022
http://www.holubovomuzeum.cz
nahoru