Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.
Prostějov, náměstí T. G. Masaryka 2, 796 01
+420 582 330 991
muzeumpv@muzeumpv.cz

http://www.muzeumpv.cz

Mgr. Markéta Hamzová
+420 770 128 305
mhamzova@muzeumpv.cz
Pernštejnská noc
Rok 2022 je v Prostějově věnován oslavám rodu Pernštejnů. Součástí těchto oslav je i téma muzejní noci na rok 2022, které muzejní noci dalo název Pernštejnská noc. V muzeu bude souběžně probíhat výstava Pernštejnové, ženy a Evropa. Novověké šlechtičny z rodu Pernštejnů přispívaly k formování evropské kulturní identity a významným způsobem se podílely na společenském životě. Součástí výstavy jsou i repliky historických kostýmů, proto se v programu muzejní noci objevuje zapůjčení kostýmů, výroba loutky nebo oblékání Pražského Jezulátka. Pernštejnská noc bude v 18:00 zahájena na náměstí před muzeum loutkovým divadelním představením pro děti s názvem Jak se hledají princezny. Následně budou od 19:00 do 21:30 probíhat výstupy Pavla Moše s tématem ranhojičské praxe určené především dospělým a zároveň budou pro děti i dospělé otevřeny tvořivé dílny: výroba okruží, loutek a hrací koutek „Obleč si jezulátko“. K dispozici bude také fotokoutek s dobovými rekvizitami. Od 20:00 se uskuteční druhé divadelní představení pro dospělé s názvem Smrt ve službách. Od 21:00 do 22:00 bude volný program s možností večerní návštěvy muzejních výstav a výstupem Jana Amose Komenského. Souběžně bude volný vstup do budovy galerie Špalíček 18:00 do 22:00 a také program na Hvězdárně od 16:30 do 23:00. Muzejní noc na Hvězdárně bude zahájena programem Hrátky se světlem od 16:30 do 18:00, který dětem nabídne interaktivní poznávání základních principů optiky pomocí speciálních optických lavic. Souběžně ve stejném čase nabídne také povídání o dalekohledech v pozorovatelně, na které naváže přednáška Mgr. Kamily Hrubanové, PhD. od 19:00 do 20:30 s názvem Příběhy mikrosvěta. Celý program zakončí od 20:30 prohlídka dalekohledu a následné pozorování, ukončené ve 24:00.
Datum konání:20.5.2022
volný vstup
Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.
Mgr. Veronika Hrbáčková
vhrbackova@muzeumpv.cz
+420 778 958 636
http://www.muzeumpv.cz
nahoru