Přihlášená muzea a tématické akce

ZO ČSOP Vlašim
Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01
+420 728 550 285
michaela.machalova@csop.cz

http://www.csopvlasim.cz

Bc. Michaela Machalová
+420 728 550 285
michaela.machalova@csop.cz
Muzejní noc ve Vodním domě
Ve vnitřní expozici proběhne seznámení s netopýry, komentované krmení netopýrů a seznámení s netopýry v EVL Želivka a na Podblanicku. Pro děti budou připravené výtvarné aktivity a pracovní listy. Ve venkovním areálu bude nejen pro děti připravená noční hra, při které se účastníci dozví zajímavosti ze života netopýrů. V rámci projektu bude vyroben model netopýra, který se bude využívat jak při tematických akcích pro veřejnost, tak při výukových programech pro školy.
Datum konání:20.5.2022
Zdarma
ZO ČSOP Vlašim
Mgr. Kateřina Zemanová, DiS.
katerina.zemanova@csop.cz
+420 603 144 743
http://www.vodni-dum.cz
nahoru