Přihlášená muzea a tématické akce

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o. p. s.
Broumov, Klášterní 1, 550 01
+420 734 443 165
martina.junkova@broumovsko.cz

https://www.klasterbroumov.cz

Martina Junková
+420 734 443 165
martina.junkova@broumovsko.cz
Muzejní noc na Broumovsku
MUZEJNÍ NOC NA BROUMOVSKU Termín: Sobota 10.6 2023 Čas akce: 19,00 – 22,00 hod. V této době pro vás budou volně přístupné: • PROHLÍDKA KLÁŠTERNÍHO KOSTELA SV. VOJTĚCHA. Prohlídka zdobeného kostela s bohatou historií, který je součástí komplexu benediktinského kláštera ve Vás zanechá nádhernou vzpomínku po dlouhá léta. • INTERAKTIVNÍ PROHLÍDKA SKRIPTORIA Prohlídka, která Vás zábavnou formou vtáhne do světa mnišských profesí, které se podíleli na vzniku kopií knih v době středověku. • DĚTSKÁ GALERIE LAPIDÁRIUM Výstava Ondřeje Vyhnánka / X-Dog. Výtvarné začátky Ondřeje Vyhnánka jsou spojeny s prostředím domácí graffiti scény. Během vysokoškolských studií se pak blíže seznámil s keramikou a aktuálně se věnuje jak malbě, tak plastice. Tematicky se ve své tvorbě zabývá existencí a budoucností lidstva a celospolečenskými problémy, tedy i přírodou. Ve svých ironizujících plátnech a keramických plastikách s nábojem naivismu se vrací k nostalgii dospívání, proti které nevysloveně staví skepsi pozdějšího prozření. Jeho výstava pro Dětskou galerii Lapidárium je poskládaná z velkoformátových komiksových pláten a keramických plastik a zaujme nejen děti, ale i dospělé, kterým je dětství pořád blízké. • GALERIE DŮM Výstava Petra Veselého Petr Veselý patří mezi přední malíře generace nastupující na českou uměleckou scénu počátkem 80. let. Jeho výrazně introvertní malířský projev charakterizuje tvarová a barevná redukce sledující to nejpodstatnější a nejkoncentrovanější z hlediska námětu a jeho tematizace. Zpravidla monochromní díla zpřítomňují realitu jako svého druhu metafyzický záhyb, v němž se odehrává skrytost permanentně probíhajícího a nevyhnutelného existenciálního dramatu. • KLÁŠTERNÍ ZAHRADA S VÝSTAVOU Luďka Míška Luděk Míšek svými pracemi vypovídá o schopnosti syntetického sochařského uvažování o materiálu, objemu, tvaru a prostoru. Racionalitu a řád geometrické formy volí ve významové vzájemnosti se smyslovým účinkem hmoty, s otevřeností nedořečeného detailu, se skladbou tvarů, s procesem „odhmotňování“, s dialogem vedeným s architekturou místa. Za samozřejmé a současně nutné považuje při vytváření práce fyzické i mentální vstupování do prostoru sochy. V každé části programu pro Vás bude k dispozici lektor či průvodce pro Vaše případné dotazy. Do jednotlivých prostor můžete chodit volně, bez předchozího objednání.
Datum konání:10.6.2023
Klášter Broumov servisní, s. r. o. Agentura pro rozvoj Broumovska, z.s.
volné
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o. p. s.
Martina Junková
martina.junkova@broumovsko.cz
+420 734 443 165
http://www.klasterbroumov.cz
nahoru