Přihlášená muzea a tématické akce

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Praha 1, Valdštejnská 20, 118 00
+420 257 533 455
pedagog@npmk.cz

https://www.npmk.cz/

Dana Terragni
+420 257 533 455
+420 604 851 068
terragni@npmk.cz
Muzejní noc: Cesta kolem světa za 45 minut
Doprovodný program k výstavě: koncert, komentovaná prohlídka, tematická vystoupení, interaktivní prvky, ochutnávka.
Datum konání:31.5.2024
https://www.npmk.cz/
nahoru