Přihlášená muzea a tématické akce

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Zllín, Vavrečkova 7040, 760 01
+420 573 032 204
info@galeriezlin.cz

https://www.galeriezlin.cz/cs/

Šárka Michalíková
+420 573 032 204
+420 733 162 977
sarka.michalikova@galeriezlin.cz
Galerijní a muzejní noc ve Zlíně 2024
NESPĚTE! JDĚTE ZA UMĚNÍM! Komentované prohlídky výstav a tvořivé dílny pro děti.
Datum konání:24.5.2024
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně; Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně; Vila Tomáše Bati (Nadace Tomáše Bati); Galerie KABINET T.; Galerie POD RADNICÍ; Galerie G18 (galerie Fakulty multimediálních komunikací); Památník Tomáše Bati; 44 Centrum řemesel (Zlínský kreativní klastr); Velkokavárna Gulliver; Galerie Photogether
zdarma
14|15 BAŤŮV INSTITUT
Lena Hanáková
lena.hanakova@14-15.cz
+420 736 505 520
https://www.14-15.cz
nahoru