Přihlášená muzea a tématické akce

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace
Litoměřice, Michalská 29/7, 412 01
+420 605 869 655
barbora.klipcova@galerie-ltm.cz

http://www.galerie-ltm.cz/

Barbora Klipcová
+420 605 869 655
+420 605 869 655
barbora.klipcova@galerie-ltm.cz
Litoměřická muzejní noc 2024
Litoměřická muzejní noc je významnou kulturní událostí pořádanou každoročně v centru města Litoměřice a jeho nejbližším okolí. Program Litoměřické muzejní noci přináší kvalitní kulturní zpestření nejširším sociálním vrstvám. Svým návštěvníkům nabízí jedinečnou možnost netradičního zážitku spojeného s návštěvou mnoha paměťových institucí, které prostřednictvím kulturních programů a aktivit prohlubují vztah obyvatel města ke kulturnímu dědictví, lokální historii, i k městu samému. Akce se koná jako dvoudenní - hlavní program probíhá odpoledne a v podvečer v pátek 17. 5., nejmenším, tedy dětským návštěvníkům je určen dopolední sobotní program.
Datum konání:17.5.2024
Galerie marionet a Sváťovo dividlo, Klub ochotníků a přátel loutkového divadla, z. s., Krajská 5, 412 01 Litoměřice; Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice; Muzeum Křišťálový dotek, Mírové náměstí 18, 41201 Litoměřice; G2, Gotické dvojče – Dům umění, Institut kresby a grafiky, Jezuitská 241/12a,412 01 Litoměřice; Město Litoměřice – Expozice Důl Richard v proměnách času, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice; Oblastní muzeum v Litoměřicích, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice; Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, Michalská29/7, 412 01 Litoměřice;Galerie Gotické dvojče – Kulturní centrum Řehlovice, Jezuitská 241/12a, 41201 Litoměřice; Dílna ručního papíru z.s., Velká Dominikánská 33, 412 01 Litoměřice
Akce probíhají zdarma, zpoplatněn bude pouze workshop Dílny ručního papíru - čerpání archu ručního papíru
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace
Barbora Klipcová
barbora.klipcova@galerie-ltm.cz
+420 605 869 655
http://www.galerie-ltm.cz/
nahoru