Přihlášená muzea a tématické akce

Moravská galerie v Brně
Brno, Husova 18, 602 00
+420 774 194 034
info@moravska-galerie.cz

https://moravska-galerie.cz/

Viera Kobielska
+420 774 194 034
+420 774 194 034
produkce-marketing@moravska-galerie.cz
20. Brněnská muzejní noc 2024
Muzejní noci se již řadu let těší oblibě v evropských městech a Brno není výjimkou. Tato událost navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18. května – téhož dne se uskuteční i jubilejní XX. Brněnská muzejní noc. V rámci této události své brány otevře v neobvyklých večerních hodinách více než 27 institucí, včetně nově začleněních: Filozofická fakulta MU, Institut paměti národa Brno a Malý Mehrin - Moravské židovské muzeum.
Datum konání:18.5.2024
Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác, Moravská galerie v Brně – Uměleckoprůmyslové muzeum, Artissimo, Česká národní banka – Pobočka Brno, Český rozhlas Brno, Diecézní muzeum, Dům umění města Brna, Dům umění města Brna – Dům pánů z Kunštátu, Filharmonie Brno, Industra Art, Institut Paměti národa Brno, Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Mahenův památník, Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Schrattenbachův palác, Kounicovy vysokoškolské koleje, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna – Nová radnice, Malý Mehrin, Masarykova univerzita – Archiv Masarykovy univerzity, Masarykova univerzita – Filozofická fakulta, Letohrádek Mitrovských, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Moravské zemské muzeum, Moravské zemské muzeum – Dietrischsteinský palác, Moravské zemské muzeum – Biskupský dvůr, Moravské zemské muzeum – Centrum Mendelianum, Moravské zemské muzeum – Palác šlechtičen, Moravské zemské muzeum – Památník Leoše Janáčka, Moravské zemské muzeum – Pavilon Anthropos, Muzeum Brněnska – Vila Löw-Beer, Muzeum města Brna, Muzeum města Brna – Arnoldova vila, Muzeum města Brna – Vila Tugendhat, Muzeum romské kultury, Muzeum starobrněnského opatství, Muzeum vlakové pošty, Technické muzeum v Brně, TIC Brno – Brněnské podzemí, TIC Brno – Bývalá káznice na Cejlu, TIC Brno – Galerie TIC TIC Brno – Kostnice u sv. Jakuba, TIC Brno – Sklep pod Novou radnicí, TIC Brno – Kino Art, TIC Brno – Vyhlídková věž Staré radnice, Univerzitní kino Scala, Vašulka Kitchen Brno – Centrum umění nových medií, Vida! Science centrum, Zoo Brno, Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu Brno; Prace: Muzeum Brněnska – Památník Mohyla míru; Předklášteří: Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum; Rajhrad: Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě; Šlapanice: Muzeum Brněnska – Muzeum ve Šlapanicích
ANO / NE Jednotlivá muzea mají vlastní politiku, pokud poplatek stanovený je, pak pouze dobrovolný - symbolický.
Moravská galerie v Brně
Viera Kobielska
produkce-marketing@moravska-galerie.cz
+420 774 194 034
https://www.brnenskamuzejninoc.cz/
nahoru