Přihlášená muzea a tématické akce

Regionální muzeum v Mikulově – Památník bratří Mrštíků
Diváky 57, 691 71
+420 539 029 841
mrstici@rmm.cz

https://www.mrstici.cz/

Mgr. Jana Křivánková
+420 607 163 542
mrstici@rmm.cz
Muzejní noc (odpoledne) v Památníku bratří Mrštíků
Téma muzejního odpoledne v roce 2024 bude věnováno archeologickým aktivitám v obci Diváky se zaměřením na dobu hradištní a raný středověk. V průběhu dne proběhne několik workshopů pro děti s tímto zaměřením. Pro návštěvníky bude přichystána také výstava archeologických nálezů (zaúšnice, žernov, keramika atd.), nalezených především v intravilánu obce Diváky a dnes uložených ve sbírkách Regionálního muzea v Mikulově.
Datum konání:19.5.2024
Regionální muzeum v Mikulově
zdarma
https://www.mrstici.cz/
nahoru