Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. – Pobočka Telč
Telč, Špitální 44, 588 56
+420 774 021 633
brychtova@mvji.cz

https://mvji.cz/pobocky/telc

Mgr. Lenka Brychtova, DiS.
+420 728 229 046
+420 774 021 633
brychtova@mvji.cz
Muzejní a galerijní noc v Telči
15:00–22:00 hod. prohlídky se sníženým vstupným, komentované prohlídky, přednášky, výstavy
Datum konání:31.5.2024
Státní zámek Telč-Zámecké muzeum, Panský dvůr Telč, Muzeum techniky Telč, MUNI Univerzitní centrum Telč, Městská galerie Hasičský dům
zdarma, dobrovolné nebo snížené vstupné
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. – Pobočka Telč
Mgr. Lenka Brychtová, DiS.
brychtova@mvji.cz
+420 774 021 633
https://www.uct.muni.cz/kulturni-akce,https://www.panskydvurtelc.cz/cz/, https://mvji.cz/pobocky/telc, https://www.telc.eu/kalendar, https://www.zamek-telc.cz/cs/akce-2024, http://www.muzeumtechnikytelc.cz/
nahoru