Přihlášená muzea a tématické akce

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o. p. s.
Klášterní 1, Broumov, 550 01
+420 734 443 165
ma@klasterbroumov.cz

https://www.klasterbroumov.cz/

Martina Junková
+420 734 443 165
martina.junkova@broumovsko.cz
BROUMOVSKÁ MUZEJNÍ NOC
BROUMOVSKÁ MUZEJNÍ NOC Sobota 25.5 2024 Čas akce: 18,00 – 22,00 hod. V této době budou pro vás volně přístupné: AREÁL BROUMOVSKÉHO KLÁŠTERA: KLÁŠTERNÍHO KOSTEL SV. VOJTĚCHA Prohlídka zdobeného kostela s bohatou historií, který je součástí komplexu benediktínského kláštera ve Vás zajisté zanechá hlubokou vzpomínku. MUZEUM BROUMOVSKA Vám nabídne návštěvu expozice věnující se dějinám Broumovska, která je umístěna v sálech bývalé reprezentativní části opatského křídla kláštera. Ve výstavní síni muzea pak budou mít návštěvníci možnost zhlédnout výstavu hodin vyrobených firmou Gustav Becker, která vznikla ve spolupráci s Muzeem porcelánu v polském Valbřichu a se soukromými sběrateli. INTERAKTIVNÍ PROHLÍDKA SKRIPTORIA Vás hravou formou vtáhne do čtyř základních mnišských profesí podílejících se v klášteře v dobách středověku na výrobě kopie knihy. DĚTSKÁ GALERIE LAPIDÁRIUM představí výstavu slovenské umělkyně Emöke Vargové, která zahrnuje textilní a šité obrazy, ale i práce, které reagují na některé vývojové etapy z dětství její dcery. Umělkyně ve své tvorbě využívá recyklaci průmyslových výrobků určených pro děti a produkty spojené s masovou spotřebou. A právě o tom je interakce v její výstavě určená dětskému publiku. V GALERII DŮM, která stojí uprostřed klášterní zahrady, můžete zhlédnout výstavu malířky Anny Neborové. KLÁŠTERNÍ ZAHRADA pro Vás může být relaxační zónou, či si v ní můžete prohlédnout VÝSTAVU sochaře Davida Turečka BROUMOV: HŘBITOVNÍ KOSTEL P. MARIE, který je jednou z nejstarších dochovalých dřevěných staveb v Čechách. Najdete ho na broumovském městském hřbitově. KOSTEL ZMRTVÝCHVSTÁNÍ/VZKŘÍŠENÍ, nejmladší z broumovských kostelů, který má za sebou dramatickou historii a je zasazen do nádherného prostředí parku. Může poskytnout jak dojem z interiéru, tak detaily řemeslného umění zdejších lidí z počátku 20.století. V každé části programu pro vás bude k dispozici lektor či průvodce pro vaše případné dotazy. Mapu míst naleznete na www.klasterbroumov.cz u události v kalendáři akcí. Mapy budou také k dispozici v tištené podobě, k dostání na jednotlivých místech. Do jednotlivých prostor můžete chodit volně, bez předchozího objednání. Vstupné do všech objektů je dobrovolné. Pokud se budete chtít během návštěvy Broumova občerstvit, doporučujeme prostor klášterní kavárny Café Dientzenhofer, která pro Vás bude otevřena po celou dobu Broumovské muzejní noci. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Datum konání:25.5.2024
Agentura pro rozvoj Broumovska, Muzeum Broumovska, Město Broumov, Diakonie Broumov, Klášter Broumov servisní s. r. o., HEM Broumov s. r. o.
dobrovolné
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o.p.s.
Martina Junková
martina.junkova@broumovsko.cz
+420 734 443 165
https://www.klasterbroumov.cz/
nahoru