Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum T. G. M. Rakovník
Rakovník, Vysoká 95, 269 01
+420 313 516 230
rakovnik@muzeumtgm.cz

https://www.muzeumtgm.cz

Radek Remar
+420 733 642 151
+420 733 642 151
priroda@muzeumtgm.cz
Přírodou Rakovnicka
Během muzejní noci od 19.00 do 24.00 se návtěvníci v muzeu a na nádvoří seznámí se zajímavostmi z ptačí říše Rakovnicka a její ochranou. Entomolog představí druhovou bohatost brouků v regionu, jejich sběrem, tvorbou sbírek a sběrem dat souvísejícím s jejich ochranou. NSEV Kladno nabídne ekologické programy a seznámí s prací Záchranné stanice AVES pro zraněné živočichy. CHKO Křivoklátsko představí přírou v okolí řeky Berounky, její ochranu a péči o o chráněná území. Včelaři pak ukážou, jakou práci dá dostat med na náš stůl. Stanoviště budou doplněna o soutěžní úkoly, za jejichž splění obdrží malí návštěvníci drobnou odměnu.
Datum konání:8.6.2024
CHKO Křivoklátsko, Rakovničtí Včelaříci, Naučné středisko ekologické výchovy Kladno
0
Muzeum T. G. M. Rakovníi
Radek Remar
priroda@muzeumtgm.cz
+420 733 642 151
http://www.muzeumtgm.cz/
nahoru