Přihlášená muzea a tématické akce

Oblastní muzeum a galerie v Mostě
Most, Čsl. armády 1360/35, 434 01
+420 476 442 111
info@omgm.cz

https://www.muzeummost.cz/cz/

Mgr. Michal Vavroch
+420 414 120 232
+420 777 463 933
vavroch.m@omgm.cz
MUZEJNÍ NOC 2024 – MUZEUM, JAK HO NEZNÁTE
Zveme vás i letos na setkání s mimořádnými a nečekanými zážitky. Od 17 hodin se uskuteční za přítomnosti autorů křest nového komiksu ALCHYMISTOVA DCERA – Příběh Edwarda Kelleyho a jeho nevlastní dcery Vestonie a komiks si budete moci odnést. Letošní muzejní noc vás nechá nahlédnout do provozních částí muzea na práci konzervátorů a kurátorů sbírek. Expozice a výstavy budou otevřeny zdarma do večerních hodin. Akce navazuje na Den E. Kelleyho, který v muzejní zahradě pořádá statutární město Most od 10:00
Datum konání:25.5.2024
Zdarma
https://www.muzeummost.cz/cz/
nahoru