Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Náchodska
Náchod, Masarykovo náměstí 1, 547 01
+420 491 423 248
info@muzeumnachodska.cz

https://www.muzeumnachodska.cz

Tomáš Menec
+420 736 102 118
menec@muzeumnachodska.cz
Náchodská muzejní noc
V rámci akce uspořádáme večerní komentované prohlídky výstavy Náchod 1254, kterou během slavnostní vernisáže v průběhu dne otevřeme veřejnosti. Výstava bude zaměřena na počátky města Náchoda v období středověku a na postavu rytíře Hrona, zakladatele města. Mimo to bude po celý večer probíhat doprovodný program před muzeem zaměřený na období středověku. Prohlídky budou probíhat od 18 hodin podle zájmu návštěvníků až do večerních hodin. Doprovodný program není časově omezen a bude probíhat po celou dobu konání akce. (Čas je pouze orientační, bude upřesněn s dostatečným předstihem před akcí na webových stránkách muzea).
Datum konání:15.6.2024
Vstup na akci je zdarma.
https://www.muzeumnachodska.cz
nahoru