Přihlášená muzea a tématické akce

GASK – Galerie Středočeského kaje
Kutná Hora, Barborská 51, 284 01
+420 725 377 433
sedlackova@gask.cz

https://gask.cz/

Alena Sedláčková
+420 602 454 457
+420 602 454 457
sedlackova@gask.cz
Muzejní noc v GASK
Svátek muzeí a galerií otevře GASK v netradičním čase a opět oživí jezuitskou kolej pestrým programem! Co vás čeká? 16.45 – 17.30 Komentovaná prohlídka výstavy O TOBĚ / Z nejmladší ženské malby a sochy Místo konání: Projectroom 17.00 – 17.40 Divadelní představení pro děti Leontýnka letí do vesmíru – Divadlo KAKÁ Místo konání: refektář 17.45 – 18.15 Komentovaná prohlídka výstavy Jiřího Straky Mlčení Místo konání: Café Fatal 18.00 – 21.00 Otevřená animační dílna Aeroškol Místo konání: ateliér Lektorského centra 18.30 – 19.15 Komentovaná prohlídka výstavy V. K. Nováka Stále v pohybu Místo konání: Přesahy grafiky 19.30 – 20.00 DUNCAN TANČÍ – taneční tvorba studentů Konzervatoře Duncan centre Místo konání: refektář 20.15 – 21.15 Komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO Evy a Jana Švankmajerových Místo konání: Galerie I. 21.30 – 23.00 Projekce filmu Jana Švankmajera Něco z Alenky Místo konání: refektář
Datum konání:17.5.2024
zdarma
Alena Sedláčková
sedlackova@gask.cz
+420 602 454 457
https://gask.cz/akce/52564/
nahoru