Logo VI. ročníku Festivalu muzejních nocí


Logo ve variantě dle vašeho výběru může být uvedeno v doprovodných propagačních materiálech k akci zařazené do Festivalu muzejních nocí 2010, vždy ale s uvedením věty: „Festival muzejních nocí 2010 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky s podporou Ministerstva kultury ČR. Další festivalové akce naleznete na http://www.muzejninoc.cz.“ Logo festivalu včetně textu by mělo zabírat minimálně 5% materiálu. 


Logo festivalu (FMN) ke stažení v různých grafických formátech:

Logo FMN 2010 logotyp (formát PDF)


Logo FMN 2010 základní (formát JPEG)

Logo FMN 2010 inverzní (formát JPEG)
 

Logo FMN 2010 základní (formát PNG)

Logo FMN 2010 inverzní (formát PNG)


Logo FMN 2010 základní křivky 
(formát PDF)

Logo FMN 2010 inverzní křivky (formát PDF)


Dále prosíme o případné uvedení loga AMG:  

Logo AMG (formát JPEG)

Logo AMG (formát TIF)

 

Plakát festivalu ve formátu A3   (622 kB)

nahoru