Festival muzejních nocí 2010


V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Akce tohoto typu jsou v zahraničí již řadu let obvyklé a mezi návštěvníky velice oblíbené – jde o jednoduchý princip, kdy muzea a galerie ve spolupráci s dalšími institucemi v daném městě zůstanou otevřeny do pozdních nočních hodin a nabídnou svým návštěvníkům něco, co není v jejich denním programu běžné. Volným vstupem počínaje a speciálními programy konče.

Koncerty, divadelní a taneční představení, performance, ukázky řemesel, ochutnávky dobových jídel, soutěže a kvízy pro děti i dospělé, přednášky, besedy s vystavujícími autory, komentované prohlídky v dobových kostýmech, prezentace běžně nevystavených exponátů... a mnohá další nezvyklá setkání nabízejí na přelomu května a června v netradiční noční dobu muzea a galerie napříč Českou republikou.

První Pražská muzejní noc se setkala s nebývalým ohlasem návštěvníků. Od roku 2005 pořádá Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem každoročně celorepublikový Festival muzejních nocí, který spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí.

Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se k němu připojuje stále více měst a institucí. V rozmezí cca čtyř týdnů, na přelomu května a června, muzea v České republice na jednu noc zdarma otevírají návštěvníkům své výstavy a expozice v netradiční noční dobu s nabídkou množství rozličných pořadů. Festival muzejních nocí je ojedinělá akce – kulturní a společenský fenomén, který nemá v Evropě obdoby.

Od čtvrtého ročníku tato významná událost oficiálně začíná Národním zahájením festivalu, který se každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým z krajů České republiky.

V roce 2010 vyhlásila Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem již šestý ročník Festivalu muzejních nocí 2010, který proběhne ve dnech 14. května – 12. června 2010. Prvním městem, které bude letos festival otevírat Národním zahájením, bude Jihlava (14. května). Praha jako již tradičně festival oficiálně uzavře (12. června).

Těšíme se na setkání s Vámi !

Festival muzejních nocí v číslech:
Ročník                               Počet účastnících se měst                    Počet účastnících se institucí
2005                                                       73                                                                    100
2006                                                       59                                                                    101
2007                                                       87                                                                    120
2008                                                       99                                                                    144
2009                                                      118                                                                   173
2010                                                      122                                                                   217

nahoru