Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2012


Asociace muzeí a galerií České republiky
Asociace krajů České republiky
Moravskoslezský kraj
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Město Nový Jičín

za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky

si Vás dovolují pozvat při příležitosti Mezinárodního dne muzeí na

Národní zahájení VIII. ročníku Festivalu muzejních nocí 2012

v pátek 18. května 2012 od 16.00 hodin

v Žerotínském zámku v Novém Jičíně, sídle Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace

pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase a starosty města Nového Jičína PhDr. Jaroslava Dvořáka.

Těšíme se na setkání s Vámi!


Program Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2012

Oficiální zahájení v Nové galerii Žerotínského zámku v Novém Jičíně
15.00 – 16.00 prezence účastníků
16.00 – 16.45 slavnostní zahájení VIII. ročníku Festivalu muzejních nocí 2012
16.45 – 17.00 prezentace vítězů X. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
17.00 – 17.30  vernisáž výstavy Karel I. – poslední český král
17.30 – 20.00 raut v prostorách muzea

V rámci Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2012 bude zdarma návštěvníkům zpřístupněn areál Žerotínského zámku v Novém Jičíně včetně výstav a expozic.

Program Muzejní noci 2012 v Žerotínském zámku v Novém Jičíně

16.00 hodin – Nová galerie a Rytířský sál
Národní zahájení Festivalu muzejních nocí
a vernisáž výstavy KAREL I. – POSLEDNÍ ČESKÝ KRÁL
u příležitosti 100. výročí návštěvy arcivévody Karla a princezny Zity v Novém Jičíně

17.30 hodin – Předsálí Nové galerie
Prezentace 3D projektu unikátního letadla Viléma Žurovce

18.00, 20.00 hodin – 2. zámecké nádvoří
„DUEL“ – vystoupení vojenského historického klubu Husarské akademie a program pro děti

19.00 – 23.00 hodin – Rytířský sál
Fotografická soutěž o nejkrásnějšího prince a princeznu

20.00 hodin – Nová galerie
Módní přehlídka u příležitosti 125. výročí založení muzea v Novém Jičíně

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 hodin – Pokladna muzea
Komentované prohlídky expozicemi muzea v Žerotínském zámku

16.00 – 23.00 hodin
Další doprovodný program, jízda dětí na ponících

Informace: www.muzeum.novy-jicin.cz


Tisková zpráva   (formát PDF)

Nabídka ubytování pro hosty Národního zahájení Festivalu muzejních nocí v Novém Jičíně   (formát PDF)

Zahájení Festivalu muzejních nocí_plakát   (formát PDF)

nahoru