Logo jubilejního XV. ročníku Festivalu muzejních nocí 2019

 

Logo ve variantě dle vašeho výběru by mělo být uvedeno v doprovodných propagačních materiálech k akci zařazené do Festivalu muzejních nocí 2019 vždy s uvedením věty:
Festival muzejních nocí 2019 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury.
Další festivalové akce naleznete na http://www.muzejninoc.cz.“

Logo festivalu včetně textu a loga AMG by mělo zabírat minimálně 5 % materiálu.
 

Plakát festivalu (FMN) ke stažení:

Plakát (formát PDF)
 

Logo festivalu (FMN) ke stažení v různých grafických formátech:

Logotyp (formát PDF)

Logo FMN (formát JPEG)
Logo FMN (formát PNG)
Logo FMN (formát PDF)

Logo FMN inverzní (formát JPEG)
Logo FMN inverzní (formát PNG)
Logo FMN inverzní (formát PDF)

Loga FMN 2019

 

Dále prosíme o uvedení loga AMG:

Logo AMG (formát JPEG)
Logo AMG (formát TIF)
Logo AMG (formát PNG)

 

nahoru