Tiskové zpravodajství Festivalu muzejních nocí

Kontakt pro tiskové zpravodajství:
Anna Komárková, BBus (Hons)
výkonná ředitelka Asociace muzeí a galerií ČR
Tel.: +420 224 210 037-9
E-mail: amg@cz-museums.cz

Tisková zpráva k Festivalu muzejních nocí 2012   (formát PDF)

Tisková zpráva k Národnímu zahájení Festivalu muzejních nocí 2012   (formát PDF)

Tisková zpráva k Mezinárodnímu dni muzeí   (formát PDF)

nahoru