Gloria Musaealis

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis

Přihláška do soutěže

Výstava roku

Poznámka: Evidenční číslo sbírky muzejní povahy dle osvědčení jejího zápisu v Centrální evidenci sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.
Poznámka: Vyplňuje se, je-li účastníkem soutěže organizační složka státu nebo příspěvková organizace státu nebo územně samosprávného celku.
Poznámka: Vyplňuje se v pořadí ulice, město, PSČ.
Poznámka: Vyplňuje se, je-li účastníkem soutěže organizační složka státu nebo příspěvková organizace státu nebo územně samosprávného celku.Bankovním převodem a úhrada složenkou na účet vyhlašovatele u GE Money Bank Praha, číslo účtu 2233905504/0600


Povinné přílohy

Uveďte prosím přímý kontakt:

Nepovinné přílohy

Oddělujte středníkem ;

Oddělujte středníkem ;

(jsou-li jejich kopie součástí průvodní dokumentace)
Dle Vašeho uvážení přiložte k písemné přihlášce i další podklady, umožňující hodnocení soutěžního projektu.
captcha
Odeslat Tisk přihlášky
nahoru