Muzejní počin roku

Soutěžním projektem může být jakákoli aktivita muzea, jejímž výsledkem je významné a dlouhodobé zkvalitnění sbírkotvorné činnosti, péče o sbírky, či služeb poskytovaných veřejnosti pokud byla završena v období od 1. ledna 2018 do 28. února 2019. Jedná se např. o vývoj nové technologie péče o sbírky případně její ověření v praxi; zvláště významné obohacení sbírek; záchrana lokality významné pro ochranu přírody a krajiny nebo pro ochranu kulturního dědictví, případně umožnění jejího využívání veřejností. Soutěžním projektem v této kategorii nemůže být projekt, který svým charakterem odpovídá hlavním kategoriím I. Muzejní výstava roku a II. Muzejní publikace roku.

Přihlášky:

Číslo projektuNázev účastníkaNázev projektu
2/2019Muzeum města Brna, příspěvková organizaceEmil Pirchan, „Malerfürst“ brněnské okružní třídy Detail
7/2019Husitské muzeum v TábořeObnova augustiniánského kláštera: Provozní budovy Husitského muzea v TábořeDetail
9/2019Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.Revitalizace zadního traktu minoritského kláštera s expozicí lapidáriaDetail
16/2019Národní zemědělské muzeum, s. p. o.Modernizace areálu ve Valticích a prezentace podsbírekDetail
17/2019Muzeum města Brna, p. o.Za markraběte Jošta! Detail
19/2019Muzeum města Brna, p. o.Baron Trenck: Nová tvář legendyDetail
nahoru