Muzejní počin roku

Soutěžním projektem může být jakákoli aktivita muzea, jejímž výsledkem je významné a dlouhodobé zkvalitnění sbírkotvorné činnosti, péče o sbírky, či služeb poskytovaných veřejnosti pokud byla završena v období od 1. ledna 2020 do 28. února 2021. Jedná se např. o vývoj nové technologie péče o sbírky případně její ověření v praxi; zvláště významné obohacení sbírek; záchrana lokality významné pro ochranu přírody a krajiny nebo pro ochranu kulturního dědictví, případně umožnění jejího využívání veřejností. Soutěžním projektem v této kategorii nemůže být projekt, který svým charakterem odpovídá hlavním kategoriím I. Muzejní výstava roku a II. Muzejní publikace roku.

Přihlášky:

Číslo projektuNázev účastníkaNázev projektu
3/2020Muzeum Těšínska, příspěvková organizaceRekonstrukce výstavní budovy muzea a nová expozice Příběh Těšínského SlezskaDetail
4/2020Muzeum města Brna, příspěvková organizaceRevitalizace špilberských vodojemů a nová expozice Chrám kameneDetail
10/2020Západočeské muzeum v Plzni, p. o.Revitalizace NKP Vodní hamr DobřívDetail
16/2020Muzeum Říčany, p. o.Proměny krajiny: Je to ve vašich rukou Detail
nahoru