Muzejní počin roku

Soutěžním projektem může být jakákoli aktivita muzea, jejímž výsledkem je významné a dlouhodobé zkvalitnění sbírkotvorné činnosti, péče o sbírky, či služeb poskytovaných veřejnosti. Jedná se např. o vývoj nové technologie péče o sbírky případně její ověření v praxi; zvláště významné obohacení sbírek; záchrana lokality významné pro ochranu přírody a krajiny nebo pro ochranu kulturního dědictví, případně umožnění jejího využívání veřejností. Soutěžním projektem v této kategorii nemůže být projekt, který svým charakterem odpovídá hlavním kategoriím I. Muzejní výstava roku a II. Muzejní publikace roku.

Přihlášky:

Číslo projektuNázev účastníkaNázev projektu
18/2023Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.Komplexní revitalizace areálu NKP Ploština a nové expoziceDetail
25/2023Městské muzeum v JaroměřiRekonstrukce muzea Detail
47/2023Slezské zemské muzeumRekonstrukce a modernizace Národního památníku II. světové války a nová expoziceDetail
51/2023Gočárova galerieGočárova galerie v Automatických mlýnech Detail
55/2023Národní technické muzeumRestaurování parní lokomotivy 464.102 „Ušatá“Detail
59/2023Muzeum Komenského v Přerově, p. o.Rekonstrukce budovy ORNIS a nová expozice „Ptáci Česka“Detail
60/2023Východočeské muzeum v Pardubicích Kráska z KladinyDetail
61/2023Muzeum středního Pootaví StrakoniceMuzeum pro neslyšícíDetail
68/2023Ostravské muzeum, p. o. Střípky z ostravské archeologieDetail
69/2023Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovceDetail
nahoru