Muzejní počin roku

Soutěžním projektem může být jakákoli aktivita muzea, jejímž výsledkem je významné a dlouhodobé zkvalitnění sbírkotvorné činnosti, péče o sbírky, či služeb poskytovaných veřejnosti pokud byla završena v období od 1. ledna 2019 do 28. února 2020. Jedná se např. o vývoj nové technologie péče o sbírky případně její ověření v praxi; zvláště významné obohacení sbírek; záchrana lokality významné pro ochranu přírody a krajiny nebo pro ochranu kulturního dědictví, případně umožnění jejího využívání veřejností. Soutěžním projektem v této kategorii nemůže být projekt, který svým charakterem odpovídá hlavním kategoriím I. Muzejní výstava roku a II. Muzejní publikace roku.

Přihlášky:

Číslo projektuNázev účastníkaNázev projektu
2/2019Muzeum města Brna, příspěvková organizaceEmil Pirchan, „Malerfürst“ brněnské okružní třídy Detail
7/2019Husitské muzeum v TábořeObnova augustiniánského kláštera: Provozní budovy muzea Detail
9/2019Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.Revitalizace zadního traktu minoritského kláštera s expozicí lapidáriaDetail
16/2019Národní zemědělské muzeum, s. p. o.Modernizace areálu ve Valticích a nové expoziceDetail
17/2019Muzeum města Brna, p. o.Za markraběte Jošta! Detail
19/2019Muzeum města Brna, p. o.Baron Trenck: Nová tvář legendyDetail
46/2019Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.Horolezectví: Z Českého ráje na vrcholy světaDetail
48/2019Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.Hrad Roštejn: Rekonstrukce a zpřístupnění nových expozicDetail
61/2019Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.Únik z totality: Listopad ´89 na Chomutovsku Detail
63/2019Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského krajeZpřístupnění sklepení sokolovského zámku Detail
64/2019Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.Centrum tradiční lidové kultury Detail
65/2019Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.Architektura desetkrát jinakDetail
70/2019Národní technické muzeumStatika hrou Detail
72/2019Městské muzeum a galerie HořiceRekonstrukce muzea a nová expozice „Od kamene k soše“Detail
75/2019Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.Kolektivní T-praxe Detail
76/2019Muzeum hlavního města PrahyPraha 1606: Multimediální pohled na město Rudolfa II.Detail
77/2019Zlínský kraj; Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.; Muzeum regionu Valašsko, p. o.; Muzeum Kroměřížska, p. o.; Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.; Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.; Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského krajeDetail
nahoru