Muzejní počin roku

Soutěžním projektem může být jakákoli aktivita muzea, jejímž výsledkem je významné a dlouhodobé zkvalitnění sbírkotvorné činnosti, péče o sbírky, či služeb poskytovaných veřejnosti pokud byla završena v období od 1. ledna 2018 do 28. února 2019. Jedná se např. o vývoj nové technologie péče o sbírky případně její ověření v praxi; zvláště významné obohacení sbírek; záchrana lokality významné pro ochranu přírody a krajiny nebo pro ochranu kulturního dědictví, případně umožnění jejího využívání veřejností. Soutěžním projektem v této kategorii nemůže být projekt, který svým charakterem odpovídá hlavním kategoriím I. Muzejní výstava roku a II. Muzejní publikace roku.

Přihlášky:

Číslo projektuNázev účastníkaNázev projektu
6/2018Národní technické muzeumPrezidentský vlak 2018Detail
12/2018Muzeum Brněnska, příspěvková organizaceTechnické zázemí Vily Löw-Beer v BrněDetail
18/2018Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizaceT-praxe ve Vlastivědném muzeu JesenickaDetail
23/2018Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizaceSvatováclavské bádáníDetail
32/2018Muzeum Komenského v Přerově, p. o.100letá RepublikaDetail
nahoru