Prezentace vítězů Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2020


Slavnostní vyhlášení výsledků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis za rok 2020 se uskutečnilo 17. června 2021 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu.

Předávání Cen Gloria musaealis za rok 2020

Vyhlášení výsledků XIX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis si můžete připomneout na Youtube kanálu a Facebooku AMG!


Tiskové zprávy:

Výsledky XIX. ročníku soutěže  (128 kB)
Výsledky souhrn 
 (147 kB)
Tisková zpráva  (122 kB)
Novinky  (117 kB)
Plakát:

 

Vyhlašovatelé soutěže:
Ministerstvo kultury
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. 
Český výbor ICOM, z. s.

Partneři slavnostního ceremoniálu:
Obecní dům, a. s.
Národní muzeum
Hlavní město Praha
Český rozhlas
AV MEDIA, a. s.
Three Brothers Production

Hlavní mediální partner:
Česká televize
ČT podporuje Ceny Gloria musaealis za rok 2020!

Mediální partneři:
Český rozhlas Dvojka
Internetový portál a časopis PROPAMÁTKY

Stream a záznam:
AV MEDIA EVENTS, a. s.

Záštitu předávání Cen Gloria musaealis za rok 2020 poskytla:
radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu Hana Třeštíková


Partneři slavnostního vyhlášení 2020 (videospot)

 

Ve spolupráci s agenturou CzechTourism byly připraveny soupisy všech oceněných projektův Národní soutěži muzeí Gloria musaealis za období 2002–2020, které jsou k dispozici na webových stránkách http://www.gloriamusaealis.cz a také na portálu Kudyznudy.cz, kde byla spuštěna prezentace soutěžev sekci Kultura – Muzea a galerieSpeciální logo upozorňuje návštěvníky na instituce, které v uplynulých ročnících získaly ocenění, u každého muzea se pak objevuje soupis všech cen za dobu trvání soutěže.

Spotová kampaň Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v ČT:
 
Upoutávka na slavnostní udílení
Cen Gloria musaealis (iVysilani.cz):

 

Videospoty oceněných projektů:

Kategorie Muzejní výstava roku 2020

Cena Gloria musaealis

Muzeum města Ústí nad Labem za výstavu „Písky známé a neznámé aneb Fascinující svět obyčejného písku“

2. místo

Východočeské muzeum v Pardubicích za stálou expozici „S. K. L. E. M.: Svět krásy, lehkosti. elegance, magie podle Iva Křena“

3. místo

Muzeum a Pojizerská galerie Semily za výstavu „Bílá místa konce války (1944–1945): Válečná výroba a nucené nasazení v Semilech“

Zvláštní ocenění

Centrum kultury a vzdělávání Blatná – Městské muzeum Blatná za stálou expozici „ Muzeum všemi smysly“

Kategorie Muzejní publikace roku 2020

Cena Gloria musaealis

Regionální muzeum v Teplicích za publikaci „Umění v nouzi!?“ autorky Bohuslavy Chleborádové

2. místo

Muzeum města Brna za publikaci „Evropan Adolf Loos: Nejen brněnské stopy“ autorů Jindřicha Chatrného, Dagmar Černouškové, Jany Kořínkové (eds.)

3. místo

Muzeum hlavního města Prahy za publikaci „Praha průmyslová: Rozvoj pražské průmyslové aglomerace do zániku Rakouska-Uherska“ autora Zdeňka Míky

3. místo

Muzeum Blanenska za publikaci „Blanensko a Moravskoslezský kras v pravěku“ autora Marka Nováka

Kategorie Muzejní počin roku 2020

Cena Gloria musaealis

Národní muzeum v přírodě za projekt „Libušín znovuzrozený: Obnova Národní kulturní památky po požáru“

2. místo

Muzeum Těšínska za projekt „Rekonstrukce výstavní budovy muzea a nová expozice „Příběh těšínského Slezska

3. místo

Muzeum Komenského v Přerově za projekt „Záchrana a zpřístupnění hradního paláce na Helfštýně“

Zvláštní ocenění

Židovské muzeum v Praze za projekt „Rekonstrukce Španělské synagogy a nová expozice“

Zvláštní ocenění

Západočeské muzeum v Plzni za projekt „Revitalizace Národní kulturní památky Vodní hamr Dobřív“

Zvláštní ocenění uděleno na návrh čestného výboru soutěže

Národní zemědělské muzeum, s. p. o., za projekt „Genofondový sad starých a krajových odrůd na Kačině“

Cena Českého výboru ICOM

 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové za výstavu „Uprostřed Koruny české: Gotické a raně renesanční umění východních Čech"

Porota soutěže

 

nahoru