Muzejní publikace roku

Soutěžním projektem může být jakákoli původní publikace, včetně publikace vydané na elektronickém médiu, tematicky čerpající ze sbírky muzejní povahy nebo z vědeckovýzkumné činnosti muzea, která je určena pro veřejnost a která byla vydána od 1. ledna 2021 do 28. února 2022.

Přihlášky:

Číslo projektuNázev účastníkaNázev projektu
nahoru