Gloria Musaealis

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis

Přihláška do soutěže

Muzjení publikace roku

Poznámka: Evidenční číslo sbírky muzejní povahy dle osvědčení jejího zápisu v Centrální evidenci sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.
Poznámka: Vyplňuje se, je-li účastníkem soutěže organizační složka státu nebo příspěvková organizace státu nebo územně samosprávného celku.
Poznámka: Vyplňuje se v pořadí ulice, PSČ, město.
Poznámka: Vyplňuje se, je-li účastníkem soutěže organizační složka státu nebo příspěvková organizace státu nebo územně samosprávného celku.
Poznámka: Bankovním převodem nebo úhrada složenkou na účet sekretariátu soutěže u Moneta Money Bank, a. s., č. 2233905504/0600.


Přílohy – Obrazová a textová dokumentace projektu
  1. elektronická verze přihlášky (dvě části, formát Word)
  2. další textová dokumentace projektu
  3. elektronická verze obálky (titulního listu) publikace (formát PDF, JPEG)
  4. max. 10 barevných fotografií v digitální podobě k doprovodným akcím (velikost min. 500 kB, rozlišení 300 dpi)
  5. další podklady, umožňující hodnocení soutěžního projektu
Poznámka: Dokumentaci projektu zašlete sekretariátu soutěže prostřednictvím elektronické pošty nebo přes internetové úložiště na e-mail: gloria@cz-museums.cz.

Povinné přílohy

Poznámka: Uveďte přímý kontakt.
Poznámka: V rámci přihlášky budou účastníkem soutěže předány sekretariátu soutěže tři exempláře publikace.

Nepovinné přílohy

Oddělujte středníkem;

Poznámka: Dle Vašeho uvážení přiložte k písemné přihlášce i další podklady, umožňující hodnocení soutěžního projektu.
captcha
Odeslat Tisk přihlášky
nahoru