Gloria Musaealis

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis

Přihláška do soutěže

Publikace roku

Poznámka: Evidenční číslo sbírky muzejní povahy dle osvědčení jejího zápisu v Centrální evidenci sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.
Poznámka: Vyplňuje se, je-li účastníkem soutěže organizační složka státu nebo příspěvková organizace státu nebo územně samosprávného celku.
Poznámka: Vyplňuje se v pořadí ulice, město, PSČ.
Poznámka: Vyplňuje se, je-li účastníkem soutěže organizační složka státu nebo příspěvková organizace státu nebo územně samosprávného celku.
Bankovním převodem a úhrada složenkou na účet vyhlašovatele u GE Money Bank Praha, číslo účtu 2233905504/0600Povinné přílohy

V rámci přihlášky budou účastníkem soutěže předány sekretariátu soutěže tři exempláře publikace.

Nepovinné přílohy

Oddělujte středníkem ;

(články ze sdělovacích prostředků, fotografie z křtu knihy, autogramiády autorů apod.)
Dle Vašeho uvážení přiložte k písemné přihlášce i další podklady, umožňující hodnocení soutěžního projektu.
captcha
Odeslat Tisk přihlášky
nahoru