Muzejní výstava roku

Džungle za plotem
Jak prezentovat veřejnosti výsledky vlastních výzkumů, propojujících botaniku s historií? Jak na výstavě předvést historickou hodnotu stoletých herbářových sbírek, na první pohled nudných? A jak přenést do muzea novodobou českou „divočinu“? Koncepce výstavy propojila tyto hlavní cíle: ukázat dramatické změny v krajině a květeně Plzeňska za posledních 100 let, dále předvést, co dělá muzejní botanik a konečně přimět každého, aby si všímal světa kolem sebe. Impulsem k výstavě bylo stoleté výročí vydání publikace „Květena v Plzeňsku“ botanika Františka Malocha. Do kontrastu byly postaveny úhledná krajina počátku 20. století a novodobá česká divočina. Na výstavě bylo možné najít historické dokumenty a fotografie, herbářové položky i živé rostliny, včetně nebezpečných invazních rostlin.
20/2013
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
+420 378 370 111
+420 378 370 150
info@zcm.cz
http://www.zcm.cz
00228745
Plzeňský kraj

Povinné přílohy

Mnohovrstevná výstava na pomezí botaniky a historie je otevřená širokému spektru návštěvníků i jejich smyslů. Pamětníci ocení porovnání historických a aktuálních fotografií krajiny Plzeňska. Zájemci o přírodu se dozvědí podstatu fungování jednotlivých biotopů a nějakou tu zajímavost navíc. Botaniky jistě zaujmou stoleté herbářové položky, často takových rostlin, které dnes již nejsou k vidění. Lovci senzací mohou podle vývěsky pátrat po nezvěstných druzích. Milovníci krásných květin si zalistují fotoatlasy u každého biotopu. Dobrodruhy čeká procházka českou džunglí mezi živými bolševníky, křídlatkami a netýkavkami. Skeptici si mohou představovat ještě vydatnější džungli u ukázky dalších invazních rostlin. Celou výstavu „komentuje“ František Maloch prostřednictvím citátů z jeho knih ke konkrétním situacím a rostlinám. Učitelé se dozvědí, jak se správně dělá herbář a co je jeho pravým účelem. Malé děti si mohou vybarvit reálné květy, větší děti formou hry přiřazovat rostlinné druhy do patřičných biotopů. Nezapomněli jsme ani ty, kdo nic číst či prohlížet nechtějí nebo nemohou. U každého biotopu je bedýnka s tajemným obsahem k poznávání přírodnin hmatem. A také „čichací pytlíčky“, z nichž se line vůně toho kterého stanoviště. Vítáni jsou zrakově postižení návštěvníci; nabízíme komentované prohlídky pro návštěvníky se speciálními požadavky i pro školy všech stupňů. Cenným momentem celé výstavy je využití sbírek různých oddělení Západočeského muzea: botaniky, národopisu, historie a zoologie, včetně výsledků výzkumu založeného na těchto sbírkách. Potěšila nás také spolupráce s mnoha dobrovolníky a školami.
RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D., Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
21.8.2013
28.10.2013
srpen–říjen
út–ne
10–18
RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D., Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
spechackova@zcm.czopeksa@zcm.cz

Nepovinné přílohy

RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D., Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D., BcA. Ludmila Kristová, Bc. Miroslav Tříska, Ing. Miroslav Hakr
RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D., Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D., BcA. Ludmila Kristová, Bc. Miroslav Tříska, Ing. Miroslav Hakr
Propagační letáky a lavičky
Výroba hmatových obrázků – spolupráce se ZŠ – žáci pěti základních škol z Plzeňska vyrobili v hodinách výtvarné výchovy hmatové obrázky rostlin pro zrakově postižené. Byly použity při návštěvě zrakově postižených na výstavě, část jich je zde trvale vystavena. „Živý botanik“ poskytuje konzultační hodiny přímo ve výstavním prostoru každou středu 12.00–16.00 hodin. Přednášky v rámci přednáškového cyklu „Příběhy předmětů aneb Co skrývají sbírky Západočeského muzea v Plzni“ v úterý 1. 10. 2013 a v úterý 15. 10. 2013 vždy od 17.00 hodin v přednáškovém sále muzea. Komentované prohlídky – výstavou provádějí kurátoři výstavy; pro veřejnost ve středu 11. 9. 2013 a ve středu 9. 10. 2013 vždy od 17.00 hodin. Proběhly speciální komentované prohlídky pro ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, pro zdravotně postižené a nadále probíhají komentované prohlídky pro další, především základní školy.
Pozor na invazní rostliny, varuje výstava v muzeu – Právo, 22. 8. 2013; Aby nebyla za plotem džungle – Plzeňský deník, 22. 8. 2013; Nachrichten, Biotope in Pilsen – Prager Zeitung, 22. 8. 2013; Výstava v muzeu: Co roste za plotem našeho pozemku – Dnes, Plzeňský, 23. 8. 2013; Džungle za plotem – Domažlický deník, 24. 8 2013; Aby za plotem nebyla džungle – Chebský deník, 24. 8. 2013; Muzeum představuje přírodu Plzeňska - Radniční listy, Zpravodaj města Plzně XVIII, září 2013. Český rozhlas: Proud (ČRo Plzeň, 21. 8. – rozhovor se S. Pecháčkovou), Náš host (ČRo Plzeň, 10. 9. – rozhovor s autory výstavy); dále Středeční kulturní echo (ČRo Plzeň, 31. 8., 11. 9.), Tipy na víkend (ČRo Radiožurnál, 23. 8.).

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru