Muzejní počin roku

Rekonstrukce budovy a nová stálá expozice Muzea Karlovy Vary
U příležitosti 150. výročí založení muzea v Karlových Varech bylo otevřeno zcela nové moderní muzeum. Objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí a byla vybudována nová stálá expozice historie lázeňského města i regionu a přírody Karlovarska. Muzeum nyní splňuje požadavky na prezentaci hmotného kulturního dědictví s využitím moderních technologií a zároveň je dostupné i pro osoby se sníženou pohyblivostí. Expozice s interaktivními a multimediálními prvky oslovuje různé skupiny návštěvníků, obsahuje mj. i haptickou a dětskou stezku. Nově zde vznikl přednáškový sál, samoobslužná šatna a kavárna. Rekonstrukce se dočkaly sály krátkodobých výstav, opraveno a zpřístupněno bylo i přilehlé nádvoří v zadním traktu budovy. Nové Muzeum Karlovy Vary se tak stává otevřeným prostorem pro setkávání a kulturní akce.
08/2017
Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary
+420 353 223 125
zubacova@kvmuz.cz
http://www.kvmuz.cz
72053810
Karlovarský kraj


Povinné přílohy

Muzeum Karlovy Vary otevřelo stálou expozici na Nové Louce v roce 1987. K 150. výročí existence muzea se podařilo získat finanční prostředky a objekt se po třiceti letech dočkal celkové rekonstrukce. Celý proces včetně přípravné fáze trval pět let, práce v objektu (deinstalace staré expozice, rekonstrukce a realizace nové expozice) probíhaly v letech 2015–2017. Největší stavební proměny doznalo přízemí. Vznikl zde přednáškový sál, samoobslužná šatna, nové prostory pokladny a také příležitostná kavárna. Muzeum splňuje standard fyzické dostupnosti (nájezdová rampa u vstupu, výtah, který v budově dříve nebyl). Výstavní sály pro krátkodobé výstavy byly rovněž rekonstruovány a propojeny s dříve veřejnosti nepřístupným prostorem zadního nádvoří. Proběhla také obnova fasády. Nová stálá expozice je umístěna ve dvou patrech. První část se věnuje historii Karlových Varů. Návštěvníky uvítá velkoplošná multimediální projekce o objevení Vřídla. Dále se zde prezentuje fenomén minerálních pramenů a sintrů, založení města a vývoj lázeňství. V části věnované proměnám architektury je ústředním exponátem repasovaný interaktivní model Karlových Varů. Další část expozice je věnována společenskému životu města, slavným osobnostem a návštěvníkům a také mezinárodnímu filmovému festivalu. V prvním patře rovněž nově vznikl odpočinkový prostor pro rodiny s dětmi. Druhé patro představuje přírodu a historii regionu. V přírodovědné části expozice se nachází diorámy, ukazující pestrost přírodních prostředí v regionu od horských rašelinišť až k údolí řeky Ohře. Návštěvníci si zde mohou osahat přírodniny či si poslechnout zvuky zvířat. Na velké LCD obrazovce se mohou seznámit s geologickou minulostí regionu (krátké animace geologických procesů, apod.), či s faunou, flórou a chráněnými územími. Historická expozice začíná nejstarším osídlením regionu. Návštěvníci zde mohou sledovat postup výroby pěstního klínu či si sami vyzkoušet vrtačku na kamenné sekery. Cesta za předky dále pokračuje částí věnovanou středověkým obchodním cestám, hradům, hornictví a životu ve městech. Období od 17. do 19. století zde reprezentuje cínařství, typická drobná řemesla, historie sklárny Moser a výroba porcelánu. Závěr expozice patří dějinám 20. století. Komentovaná velkoplošná projekce dobových fotografií provede návštěvníka událostmi 20. století, které utvářely podobu regionu až do současnosti. Místnosti vévodí plakátovací sloup s kopiemi autentických plakátů z let 1900–1990. Závěr expozice patří Doupovské Madoně – gotické plastice z kostela v zaniklém městě Doupov. Celým podlažím prochází časová osa ukazující vývoj osídlení regionu, významné události a vývoj odívání. Nová stálá expozice se snaží vyjít vstříc rozdílným potřebám současných návštěvníků, zároveň však nerezignuje na důstojnou prezentaci kulturního dědictví. Celou expozicí prochází „haptická stezka“ určená nejen návštěvníkům se zrakovým postižením. Pro děti jsou v celé expozici ukryta tzv. „kukátka“ s krátkými komiksy vázajícími se k tématu daného sálu. Návštěvníkům s hlubším zájmem jsou určena tematická LCD věnovaná např. historii jímání minerálních vod či podrobným informacím o ročnících mezinárodního filmového festivalu. Texty a obsah LCD jsou i v anglické mutaci. V expozici jsou rovněž umístěna výuková LCD projektu „Učíme se v muzeu“ navazující na edukativní programy pro školy. I při využití moderních technologií však zůstávají primárním zdrojem získaných informací a dovedností unikátní sbírkové předměty. Budova muzea se tak stává příjemným místem setkávání, které v Karlových Varech dosud chybělo.


Uveďte prosím přímý kontakt:
Ing. Lenka Zubačová
+420 736 754 833
zubacova@kvmuz.cz

Nepovinné přílohy

Ing. Lenka Zubačová – ideový záměr, supervize, produkce; Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D. – koordinace a vedoucí autorského týmu; Autorský tým: PhDr. Stanislav Burachovič., RNDr. Jan Matějů, Ph.D., Mgr. Jan Nedvěd, Mgr. Lukáš Svoboda, Bc. Jan Tajer; Architektonické řešení rekonstrukce budovy, interiéru a expozice: SGL Projekt, s. r. o.; Grafika expozice: ViaGaudium, s. r. o.; Zhotovitel expozice: Revyko spol. s r. o. – Etna spol. s r. o. – Acer Design, s. r. o.; Audiovizuální technologie: AppMedia, s. r. o.; Ostatní spolupracující subjekty uvedeny v tiráži v příloze.
Fotogalerie

nahoru