Muzejní publikace roku

Nejkrásnější české knihy roku 2016 / The Most Beautiful Czech Books 2016
Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury ČR každoročně pořádají soutěž knižního designu o Nejkrásnější české knihy roku. Letos se konal její padesátý druhý ročník, kterého se zúčastnilo 250 titulů. Přihlášená publikace je katalogem Nejkrásnějších českých knih roku 2016 se širším teoretickým přesahem.
23/2017
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha 1
+420 220 516 695
post@pamatnik-np.cz
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
00023311
Ministertvo kultury ČR

Povinné přílohy

Publikace je výstupem 52. ročníku prestižní soutěže Nejkrásnější české knihy roku, která prezentuje to nejlepší z českého grafického designu za uplynulý kalendářní rok. Autory grafického zpracování publikace se stali jako již tradičně vítězové minulého ročníku soutěže v kategorii katalogů, tentokrát šlo o dvojici Štěpán Marko a Jaromír Skácel. Díky této tradici se doprovodná publikace k výstavě nejkrásnějších knih stává jedinečným počinem na poli českého grafického designu. Katalog prezentuje oceněné knihy spolu s vyjádřeními mezinárodní poroty letošního ročníku, které se snaží širokému publiku přiblížit důvody výběru oceněných knih. Doplňuje je teoretickým textem Václava Janoščíka, který zasazuje aktuální vývoj knihy a její struktury do širšího kontextu, a předmluvou Zdeňka Freislebena.
Václav Janoščík, Zdeněk Freisleben, Jenna Gesse, Vilma Hubáčková, Oldřich Jelen, Vladimír Kolenský, Petr Krejzek, Daniela Olejníková, Zofia Oslislo Piekarska, Pavla Pauknerová, Martin Pecina, Kateřina Přidalová, Veronika Rollová, Helena Šantavá
Patrik Borecký, Tomáš Brabec, Rudolf Skopec
Štěpán Marko, Jaromír Skácel
100 Kč
1200

Nepovinné přílohy

ISBN (PNP) 978-80-87376-37-9; ISBN (MK ČR) 978-80-87546-27-7

Fotogalerie

nahoru