Muzejní publikace roku

Řemeslo jak vyšité
Publikace se zabývá výzdobou krojů na Uherskobrodsku, moravskoslovenském pomezí a Moravských Kopanicích.
16/2017
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod
+420 572 632 288, +420 572 632 289
+420 572 634 078
vaskovych@mjakub.cz / muzeum@mjakub.cz
http://www.mjakub.cz
00092142
Ministerstvo kultury ČR

Povinné přílohy

Publikace je zaměřena na mužské a ženské kroje z osmi krojových oblastí: Uherskobrodska, Hradčovicka, Vlčnova, Nivnicka, Bánovska, Březové, Strání a Kopanic. Zde kroje současné vedle zanikajících, z konce 19. století, umožňují sledovat celkový vývoj krojového odívání a úpravu hlavy žen do padesátých let 20. století. Kniha se také zabývá problematikou postupu v provedení výzdoby a rozlišování krojových součástek v různých okrscích. Tady je část věnovaná podrobnému zpracování technik vyšívání na plátěných oděvních součástech (na košilích, rukávcích, předních sukních, úvodních plachtách, šorcích, fěrtochu a letnici) s názorným provedením jednotlivých stehů pomocí kreseb i návodů na DVD (i webu: řemesla.mjakub.cz). Další část publikace je věnovaná technice cifrování a šňůrování prováděné na soukenný podklad (na nohavicích, kordulích, lajblech a mentýku), výzdobě soukennými pásky na halenách a kůžemi na kožiších. Vše je doprovázeno bohatou fotodokumentací i kresbami. Publikaci bychom rádi představili nejen veřejnosti z řad švadlen, vyšívaček, folklorních souborů a zájemcům o kroje, ale také muzeím i dalším institucím, pro které by mohla být pomocníkem při řazení krojových součástí (ve sbírkách) do správné lokality a textilním konzervátorům při rekonstrukcích lidových oděvů.
Veronika Provodovská
Mgr. Marie Kadlčíková, Veronika Provodovská, Robet Provodovský, archiv Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, archiv Muzea Bojkovska v Bojkovicích
PhDr. Josef Beneš, CSc., Veronika Provodovská
Alexandra Haluzová
400 Kč
400 ks
facebook, internetové stránky, televize, rozhlas, noviny

Nepovinné přílohy

978-80-904525-7-2
Výstava muzea související s publikací, 22. 9. 2017 – 28. 1. 2018 (video na DVD): https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=QpYwqIDBTx4; https://www.youtube.com/watch?v=qLZhRYfQGlg&feature=youtu.be&t=3m52s; http://ub.cz/zpravy/Muzeum-predstavuje-nadheru-kroju-Uherskobrodska; Představení publikace v muzeu 28.10.217: https://www.youtube.com/watch?v=CJyNttWDxqk; Představení publikace Regin Slovácko v Uherském Hradišti, komunitní kavárna cafe 21, 7. 11. 2017; Představení výstavy a publikace v Městském muzeum a galerii Hustopeče, 16. 11. 2017; Deníky: Dobrý den s kurýrem: http://www.idobryden.cz/kultura/nova-kniha-remeslo-jak-vysite/c6bab4e8-b666-11e7-ba7b-005056ab0011/

Fotogalerie

nahoru