Muzejní publikace roku

200 let poštovní schránky / 200 years of postbox
Publikace 200 let poštovní schránky se zabývá tímto dosud nepříliš zpracovaným tématem. Podnětem ke knižnímu zpracování se stalo 200. výročí zavedení listovních schránek v rakouské monarchii (1. 6. 1817), které Poštovní muzeum připomnělo stejnojmennou výstavou (11. 10. 2017 – 25. 2. 2018). Jedinečné písemné, obrazové a hmotné dokumenty, představené na výstavě, byly následně použity k sestavení stejnojmenné publikace, která v 6 částech a 26 kapitolách podává ucelený přehled o vývoji a proměnách všech druhů poštovních schránek na našem území. V českém prostředí tak jde o vůbec první práci, která se tímto tématem komplexně zabývá. Publikaci doplňuje cca 600 obrazových příloh, které pocházejí jak ze Sbírky Poštovního muzea, tak i z dalších paměťových institucí v ČR a v zahraničí.
43/2017
Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum
Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1
+420 954 400 387
postovni.muzeum@cpost.cz
http://www.postovnimuzeum.cz
47114983
Ministerstvo vnitra ČR

Povinné přílohy

Podnětem k napsání publikace se stalo 200. výročí zavedení poštovních schránek v rakouské monarchii, které jsme si připomněli 1. června 2017. U této příležitosti se v Poštovním muzeu uskutečnila stejnojmenná výstava (11. 10. 2017 – 25. 2. 2018). Cílem bylo zpracovat dosud opomíjené téma prostřednictvím monografie a zaplnit jedno z bílých míst rakouské, československé a české poštovní historie. Stalo se tak prostřednictvím detailního studia písemných, obrazových i hmotných pramenů uložených nejen ve Sbírce PM. Ta sice obsahuje bohatý studijní materiál k dějinám poštovních schránek, ale důležitým zdrojem informací se staly i písemné a obrazové informace poskytnuté dalšími paměťovými institucemi. Za tímto účelem bylo osloveno cca 150 muzeí, galerií, knihoven a archivů v ČR i v zahraničí. Díky jejich ochotě mohla být publikace doplněna o dosud neznámé skutečnosti. Hlavní text knihy obsahuje 6 částí, které jsou dále rozděleny do 26 kapitol. První tři části (kapitoly 1–12) se v chronologické posloupnosti věnují rakouským, československým a českým listovním schránkám v letech 1785 (1817)–2017. Čtvrtá část (kapitoly 13–17) popisuje mobilní schránky používané v dopravních prostředcích (lodích, hipomobilních vozech, železničních vagónech, autobusech, tramvajích). Pátá část (kapitoly 18–20) je zaměřena na schránky pro zvláštní druhy zásilek (obchodní vzorky, potrubní a leteckou poštu). Poslední, šestá část (kapitoly 21–26), se zabývá specializovanými druhy schránek jako jsou domovní schránky, poštovní přihrádky, listovní a balíkové doručovací schránky, odkládací schrány, postboxy a poštovní automaty. Publikaci doplňuje české, anglické a německé resumé a další tři přílohy (poštovní schránky ve Sbírce PM, chronologický přehled vývoje poštovních schránek v českých zemích a seznam použité literatury). Publikace obsahuje cca 600 obrazových příloh, které pocházejí převážně ze Sbírky PM, ale některé poskytly i oslovené paměťové instituce.
PhDr. Jan Kramář
Sbírka Poštovního muzea, Česká pošta, s.p., Technisches Museum Wien, Sbírka Městského muzea Velvary, Sbírka Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Sbírka Muzea Mladoboleslavska, Sbírka Vlastivědného muzea v Olomouci, Sbírka Poštového múzea Slovenské pošty,a. s., Sbírka regionálního muzea a galerie v Jičíně, Sbírka Oblastního muzea v Mostě, Sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Archiv Boveraclubu, z. s., Ondřej Přibyl, Jan Kramář, Martin Jahoda, Martin Říha
Bohumír Golda, Martin Chocholatý, Růžolící Chrochtík, spol. s r.o.
Česká pošta, s. p.
neprodejná
800 ks
pouze zdarma ve formě daru

Nepovinné přílohy

978-80-86437-19-4

Fotogalerie

nahoru